Home

Capil·lar

La unitat capil·lar de POLIESTETIC està basada en tècniques no quirúrgiques per frenar la caiguda, enfortir i revitalitzar el cabell mitjançant la bioestimulació del fol·licle pilós.

El tractament clínic de regeneració capil·lar mitjançant mesoteràpia o micropunció ajuda a cabells a tornar al seu cicle habitual, evitant la caiguda, estimulant la creació de nou cabell i millorant la qualitat de l'existent en gruix i densitat.

La mesoteràpia capil·lar és un tractament de bioestimulació que es realitza a través de petites injeccions amb agulla fina, via subcutània que activa biològicament de forma directa les cèl·lules capil·lars, revertint així la miniaturització el fol·licle i augmentant el gruix i el creixement de cabells.

La micropunció capil·lar és una teràpia regenerativa no invasiva que es realitza mitjançant infiltracions superficials d'una barreja rica en aminoàcids, biotina, vitamines i minerals essencials per al creixement de cabells mitjançant la tècnica de micropunció assistida NANOPORE®. Una avançada tècnica d'última generació en els sistemes de microneedeling, amb la qual nodrir, enfortir i regenerar el cabell i també i per combatre l'alopècia.

Les dues teràpies són no invasives i sense necessitat de recuperació després del tractament.

LA TEVA SEGURETAT I SATISFACCIÓ, LA NOSTRA PRIORITAT

Els productes que seleccionem i les tecnologies d'avantguarda que utilitzem en els nostres tractaments capil·lars al Vendrell posseeixen les màximes acreditacions (CE i FDA).

Estan recolzats per estudis clínics amb els millors resultats per a garantir tant la seguretat com la satisfacció dels nostres pacients sobre els resultats estètics que desitgen.

El protocol habitual per a un resultat òptim requereix de:

  • Una primera fase (tractament intensiu) que es realitza durant els primers mesos de tractament amb microinfiltracions cada 15 o 30 dies en funció de la valoració inicial.
  • Una segona fase (fase de manteniment) en la qual s'administraran microinfiltracions amb caràcter espaiat en el temps per mantenir els resultats.
  • I una tercera fase (fase crònica) per administrar reforços només en les èpoques de major caiguda (efluvis estacionals o èpoques d'estrès) si el pacient ho requereix.

QUÈ S'ACONSEGUEIX?

  • Augmenta la densitat capil·lar
  • Augmenta el gruix de pèl
  • Augmenta la retenció de els cabells disminuint així la caiguda
  • Millora la qualitat del fol·licle pilós

MÉS INFORMACIÓ!

Vols més informació sobre la unitat capil·lar?

877050983 680589194


Contacta'ns