Home

Intralipoteràpia

La intralipoteràpia consisteix en petites injeccions directament dins el teixit gras per reduir la indesitjada greix acumulat.
L’objectiu d’aquest tractament és que la substància que s’injecta, l’àcid desoxicòlic, actuï sobre les cèl·lules de teixit adipós produint una destrucció i reducció del greix de manera controlada perquè s’elimini de forma natural a través del sistema limfàtic.

Aquest tractament per disminuir greix localitzat es pot realitzar durant tot l’any i és una alternativa menys agressiva a la liposucció quirúrgica atès que la seva aplicació és indolora i la seva recuperació immediata. Per optimitzar els resultats es recomana combinar aquest tractament amb radiofreqüència, ultrasons o ones de xoc, segons la patologia del pacient i la valoració de doctor.

  • LA TEVA SEGURETAT I SATISFACCIÓ, LA NOSTRA PRIORITAT

¡CONTACTA!

Vols més informació sobre la Intralipoteràpia?

877050983 680589194


Contacta'ns