Home

Rinoplàstia

La rinoplàstia al Vendrell és una intervenció quirúrgica destinada a la remodelació de l’anatomia nasal per corregir problemes estètics com ara desviacions o malformacions, disminució de l’amplada, elevació o afinament de la punta, etc.

Es tracta d’una cirurgia especialitzada i individualitzada en funció de les característiques anatòmiques de cada pacient, ja que s’ha de tenir en compte la forma de la cara, l’estructura del nas, trets facials, tipus de pell, etc. per tornar l’harmonia facial al pacient i fer que el nas es correspongui amb els trets estructurals de la cara.

LA TEVA SEGURETAT I SATISFACCIÓ, LA NOSTRA PRIORITAT

Els productes que seleccionem i les tecnologies d’avantguarda que utilitzem en els nostres tractaments tenen les màximes acreditacions (CE i FDA).

Estan recolzats per estudis clínics amb els millors resultats per a garantir tant la seguretat com la satisfacció dels nostres pacients sobre els resultats estètics que desitgen.

Quan el problema és una obstrucció nasal amb dificultat per a la respiració a causa d’una desviació de l’envà nasal o “septe nasal", hem de recórrer a una Septoplàstia. Rinoplàstia i Septoplàstia poden realitzar juntes, en el mateix acte quirúrgic, tractant-se llavors d’una rinoseptoplàstia, intevenció detallada a continuació.

Beneficis:

  • La rinoseptoplàstia és una cirurgia que uneix en una mateixa intervenció un Rinoplàstia (correcció estètica del nas) amb una Septoplàstia (correcció funcional del nas que es practica sobre l’envà nasal).
  • El propòsit d’una rinoseptoplàstia és el de millorar l’estètica i la funcionalitat simultàniament, mitjançant la qual es repara la permeabilitat del nas per tal de solucionar l’obstrucció nasal del pacient
  • L’objectiu és assegurar un resultat final estètic i harmònic als trets estructurals de la cara.

MÉS INFORMACIÓ!

Vols més informació sobre la Rinoplàstia?

877050983 680589194


Contacta'ns